Jaaroverzicht 2021

2021, het tweede jaar waarin corona een grote impact had op ons leven en werk. Ondanks moeilijke omstandigheden zijn bergen werk verzet en mooie momenten gevierd. Een overzicht.

Voorwoord

Corona en alle maatregelen die daarop volgden waren zeer bepalend voor 2021. In de eerste plaats voor onze bewoners en cliënten, met name voor ouderen die door geheugenproblemen de noodzaak van alle restricties niet begrepen.

Ook voor medewerkers was het een uitputtende tijd. De uitval van collega’s was ongekend. Dat gaf druk op de zorgverlening en al onze andere activiteiten. Daarbij kwamen nog de wisselingen in het management.

Ondanks al deze omstandigheden wisten we toch goede en liefdevolle zorg te verlenen aan bewoners en cliënten. Dit kon alleen door de enorme inzet van al onze medewerkers en vrijwilligers. Waarvoor grote dank!

Naast het van dag tot dag bieden van zorg is ook met elkaar vooruitgekeken naar de toekomst. We hebben onze kernwaarden en identiteit herijkt en herschreven. Er is een strategische koers voor de komende 5 jaar uitgewerkt. En we hebben geïnvesteerd in cultuurontwikkeling op basis van dienend-leiderschap. Daarnaast hebben we gedegen gekeken naar een passende, ondersteunende structuur van de organisatie. We zijn ‘samen in beweging’ en dat doen wij met plezier!

Na dit jaar van grote ontwikkelingen en veranderingen zal 2022 een jaar moeten worden van consolidatie en verduurzaming. En een jaar waarin al onze medewerkers op adem kunnen komen en kunnen herstellen van de coronatijd.

Dit jaaroverzicht geeft een beeld van het vele werk dat het afgelopen jaar is gedaan. Meer weten? Lees dan het document Jaarverantwoording Zorggroep Noordwest-Veluwe.

kwaliteitsjaarverslag
kwaliteitsjaarverslag 2021
Kwaliteitsjaarverslag
Kwaliteitsjaarverslag 2021

Deel dit verhaal. Kies je platform!