Innovatie en techniek

In de toekomst moeten we met minder medewerkers meer ouderen ondersteunen en verzorgen. Een manier om toch dezelfde goede zorg te kunnen blijven geven is door gebruik te maken van slimme technologie. Zo maken thuiszorgmedewerkers al in toenemende mate gebruik van technologie om zelfredzame ouderen op afstand te begeleiden.

Technologie is een middel om ons te ondersteunen bij waar het echt om gaat: het bieden van liefdevolle zorg gericht op welzijn.

Beeldzorg

Begin 2021 zijn we gestart met een pilot ‘Beeldzorg in de thuiszorg’ in Nunspeet en Putten. Tijdens deze pilot is bij 6 cliënten frequent zorg geboden via beeldbellen. In eerste instantie begonnen cliënten met een eigen device; vervolgens zijn 40 eerder gebruikte iPads ingezet bij cliënten zonder device. Het beeldbellen is zo voorgeprogrammeerd dat de cliënt alleen op ‘opnemen’ moet drukken om contact te krijgen met de thuiszorgmedewerker. De combinatie met Ncare zorgt ervoor dat het beeldbellen kan worden uitgebreid. Een nieuw project gaat zorgen voor verdere vormgeving en voor het opstarten van een organisatiebreed beeldzorgteam. Eind 2021 bleek uit een inventarisatie dat 39 cliënten in aanmerking komen voor beeldbellen.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is ongelooflijk belangrijk. Maar omdat er veel partijen en personen bij betrokken zijn, is het proces ingewikkeld. Dat vergroot de kans op fouten. Ook de dubbele controle op risicovolle medicatie leidde in de thuiszorg soms tot problemen. Als een thuiszorgmedewerker bijvoorbeeld morfine moest toedienen en de cliënt of mantelzorger zelf niet in staat was dit te controleren, hadden we een probleem met het ‘vier-ogenprincipe’.

Nieuwe technologie kan helpen het aantal medicatiefouten te minimaliseren. Na een succesvolle pilot met nCare in de thuiszorg in Ermelo, is deze medicatieapp nu Zorggroepbreed in de thuiszorg ingevoerd. Met de app is ook het vier-ogenprincipe opgelost; de thuiszorgmedewerker maakt een foto van de toe te dienen medicatie en een collega, die op afstand beschikbaar is, krijgt een seintje via de app om de dubbele controle uit te voeren.

Daarnaast herinnert de app medewerkers aan alle toedieningen die moeten plaatsvinden. Digitaal aftekenen gaat ook gemakkelijk, net als medicatie via de app bijbestellen. Medicatielijsten zijn altijd up-to-date want de apotheek actualiseert ze continu. Ook voor de cliënt staan alle medicatiegegevens overzichtelijk op een rij.

Zorgrobot

Zorggroep Noordwest-Veluwe helpt mee aan het verder ontwikkelen van een geavanceerde zorgrobot in kader van het internationale project Guardian.

Een grote maatschappelijke uitdaging is dat mantelzorgers steeds moeilijker hun werk kunnen volhouden naast de zorgtaken die ze al hebben. De Guardian is bedoeld voor coaching, monitoring en sociaal contact. Met de robot kunnen de wijkverpleegkundige en de mantelzorger ook op afstand de cliënt of naaste in de gaten houden. Daarmee kan sneller juiste hulp worden ingeschakeld.

Deel dit verhaal. Kies je platform!