Liefdevolle zorg

Bij goede zorg gaat het niet alleen om lichamelijk welzijn maar zeker ook om mentaal welbevinden en zingeving. Daarom sluiten we aan bij wat onze bewoners en cliënten bezighoudt. Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen betekent dat we oog en oor hebben voor wat voor hen van betekenis is. Oprechte belangstelling en aandacht is daarbij essentieel. Corona of niet; onze medewerkers en vrijwilligers hebben zich met veel liefde tot het uiterste ingespannen om de best mogelijke zorg en aandacht te bieden aan bewoners en cliënten.

Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen betekent oog en oor hebben voor wat voor hen van betekenis is. Oprechte belangstelling en aandacht is daarbij essentieel.

Andere kijk op onbegrepen gedrag

In de Vlindertuin – een afdeling op Sonnevanck – wonen mensen met psychogeriatrische problematiek én complex gedrag, kortweg PG+ genoemd. De omgeving – het gebouw, de inrichting, maar ook de mensen en hun manier van omgaan – hebben veel invloed op het welzijn van mensen die leven met dementie. Je kunt de omgeving zo aanpassen dat het positieve gevoelens stimuleert. En dat heeft weer effect op het gedrag. De methodiek ‘Zie mij’ helpt beter te begrijpen hoe bewoners zich voelen en gedragen en wat de invloed van de omgeving is.

In het najaar van 2019 zijn de zorgmedewerkers van de Vlindertuin gestart met Zie mij! Met wat tussenpozen door corona-perikelen hebben zij zich de methodiek eigengemaakt. Daardoor lukt het beter om bewoners goed te begeleiden. Met als kers op de taart: meer leefplezier voor de bewoner, minder gedragsmedicatiegebruik en meer vertrouwen en plezier voor familie die op bezoek komt. Plus, ook niet onbelangrijk, meer werk- en leerplezier voor alle medewerkers van de Vlindertuin.

In 2021 is een mobiel team opgericht om de kennis te delen met de rest van de Zorggroep.

Belevingstuin

Juist bij mensen die leven met een ernstige vorm van dementie is het belangrijk om de zintuigen reuk, tast, gehoor, zicht en smaak, extra te prikkelen. Hiervoor is een belevingstuin een ideale plek. Bij Ittmannshof in Nunspeet is zo’n belevingstuin dankzij vele sponsoren gerealiseerd. Ouderen kunnen in deze tuin op een ongedwongen manier samen met hun naasten of zorgverleners actief zijn in de buitenlucht. Maar de tuin is er niet alleen voor de ouderen, het is ook een ‘sociaal verkeersplein’ waar inwoners van Nunspeet, oud en jong, vitaal en minder vitaal, elkaar kunnen ontmoeten. De tuin stimuleert contact en interactie. Dus ook mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en buurtbewoners zijn van harte welkom in deze tuin! Het is niet alleen een tuin waarin het genieten is, maar ook een tuin die mensen met elkaar verbindt.

Rembrandt op locatie

Een replica op ware grootte van De Nachtwacht van Rembrandt was te zien in de kerkzaal bij Sonnevanck (Harderwijk). Dit schilderij werd door het Rijksmuseum in Amsterdam gebracht in het kader van het project ‘Nachtwacht on tour’. Het meesterwerk bleef een week staan zodat bewoners het in alle rust alleen of in kleine groepjes konden bekijken. Ook zijn workshops, een quiz, een kleurplaat en een prijsvraag georganiseerd.

Wondzorg nieuwe stijl

Goed in je vel zitten: dat is voor iedereen belangrijk. Letterlijk en figuurlijk. De Zorggroep wilde meer structuur en duidelijkheid in de zorg voor mensen met complexe wonden zodat zij eerder in beeld komen. Er zijn veel enthousiaste ‘wondaandachtvelders’ maar het was niet duidelijk wat precies hun taken zijn. Om dit te verbeteren is in Elim en De Schauw – 2 locaties in Putten – gestart met een plan voor verbetering van de organisatie van wondaandachtvelders en taakaccenthouders. Ook de in 2018 gepresenteerde Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit plan.

De afgelopen jaren zagen we veel cliënten met decubitus aan de voeten. In 2019 wees het onderzoek uit dat bij 64 van de 89 decubituspatiënten dit probleem zich aan de voeten voordeed. Ruimte voor verbetering dus. In 2021 is een voetchecklist ontwikkeld om deze wonden eerder te signaleren.

Zeg het met bloemen

In de zomer heeft een zonnebloemwedstrijd plaatsgevonden. De zonnebloem van Kroondomein – een prachtige woonzorglocatie in Ermelo – werd het langst en versloeg alle andere zonnebloemen van de Zorggroep. De meeste zonnebloemen werden niet hoger dan 1,50 meter, de winnende Zonnebloem groeide door tot 3,44 meter. De prijs – 3 voederhuisjes voor eekhoorns en een prachtig schilderij van bewoner Gerard van Os – zijn aan Kroondomein overhandigd.

Cliëntwaardering

Om erachter te komen hoe cliënten, bewoners en naasten de zorg ervaren zetten we de Zorgrelatiemeter in. De vragenlijsten in deze Zorgrelatiemeter worden tijdens zogenaamde zorgrelatiegesprekken met cliënten, bewoners en naasten doorgenomen. Door ervaringen vast te leggen kunnen we vergelijkingen maken en zichtbaar maken waar verbeteringen gewenst zijn.  

In 94 teams zijn door medewerkers gesprekken gevoerd met bewoners en/of naasten, om precies te zijn wel 2.260 gesprekken. Uit deze gesprekken is veel informatie verkregen. De uitkomsten zijn op teamniveau. Verbetermogelijkheden binnen de invloedsfeer van het team kunnen daardoor direct in overleg met de cliënt worden opgepakt. Met als effect: persoonlijke ervaringen, wensen en ideeën van cliënten zijn bekend, betrokken en gemotiveerde medewerkers.  De medewerkers werden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 8,3 net als in 2020. 

PREM en zorgrelatiegesprekken 

Voor de wijkverpleging is in het najaar voor de derde maal het verplichte PREM-onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde door middel van telefonische interviews, uitgevoerd door het onderzoeksbureau ZorgfocuZ. De uitkomsten kwamen overeen met de Zorgrelatiemeter (ZRM), die eerder dat jaar is gehouden. Op enkele vragen werd er zelfs positiever gereageerd naar het onderzoeksbureau, dan naar de eigen medewerkers.   

Vraag  ZRM (N-330)  PREM (N-83) 
Krijgt u zorg van een vast team van zorgverleners?  96% positief  98% positief 
Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?  99% positief  99% positief 
Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?  99% positief  99% positief 

Als we kijken naar de tabel van de wijkverpleging waar de rapportcijfers worden weergegeven van de laatste jaren, dan is de 8,7 vanuit het PREM-onderzoek 0,1 hoger dan in 2020 en 0,2 hoger dan het cijfer dat is gegeven via de Zorgrelatiegesprekken aan de medewerkers. 

ZorgkaartNederland

In 2021 hebben de medewerkers kaartjes aan cliënten en mantelzorgers uitgedeeld met de vraag een waardering te plaatsen op ZorgkaartNederland. Dit heeft 68 waarderingen opgeleverd. Daarnaast heeft de organisatie het onderzoeksbureau Zorgfocuz gevraagd om telefonische interviews af te nemen. 

De Zorggroep kreeg in totaal 297 waarderingen met een 8,1 als gemiddeld cijfer.  

Deel dit verhaal. Kies je platform!