Jaaroverzicht 2022

Voorwoord

In 2022 was de impact van de coronapandemie nog goed merkbaar. Een van de gevolgen: een hoog verzuim. Gecombineerd met de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt zorgde dit voor hoge werkdruk bij veel medewerkers. Daarom was het prioriteit voor de Zorggroep om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich gehoord en gesteund voelden.

Gedurende het jaar kwam er gelukkig steeds meer ruimte om de blik ook weer te richten op de mooie momenten tussen bewoners, cliënten, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers. Deze momenten hebben we met elkaar én met de ‘buitenwereld’ gedeeld. Goed om af en toe stil te staan bij  waar het in de kern om draait!

Het was een jaar waarin we op adem kwamen en herstelden, een jaar van consolidatie en verduurzaming. Maar ook van de (her)start van projecten die bijdragen aan continue verbetering van de zorg en aan de vormgeving van de toekomstige ouderenzorg op de Noordwest-Veluwe. Met veel enthousiasme gingen wij ermee aan de slag en er werden nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gebracht. We zijn ‘samen in beweging’ en dat geeft energie!

In dit jaaroverzicht: een greep uit al het mooie werk dat het afgelopen jaar is verzet.

Meer weten? Lees dan het document Jaarverantwoording Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Deel dit verhaal. Kies je platform!