Samen in beweging

Wat inspireert ons in ons werk? ​​​​​​​Hoe willen wij zorg verlenen en welke rol kunnen wij in de samenleving vervullen? Antwoorden op deze (en andere) vragen zijn de bouwstenen voor onze strategie: Samen in beweging.  Hoe krijgt deze strategie in de praktijk vorm?

Een nieuwe strategie

Onder het motto ‘Samen in beweging’ hebben collega’s, medezeggenschapsraden en (samenwerkings)partners van Zorggroep Noordwest-Veluwe samen nagedacht over de toekomst. Hoe kunnen we het beste bijdragen aan de zorg voor een groeiend aantal ouderen in onze regio? Dat is een flinke uitdaging omdat er steeds minder zorgprofessionals beschikbaar zullen zijn om aan de groeiende zorgvraag tegemoet te komen. Gelijktijdig willen we iedereen die bij het leveren van zorg betrokken is, een fijne, inspirerende werkomgeving bieden.

Hoe we dat willen bereiken staat helder verwoordt in onze strategie. Net als hoe we willen zijn, op welke manier we zorg willen bieden en hoe we samen gaan werken en leren. Over hoe dit in de praktijk vorm zal krijgen laten we betrokkenen zelf aan het woord.

LEES VERDER >

inhoud

Deel dit verhaal. Kies je platform!