interview

Ontwikkelingen in de zorgtechniek volgen elkaar in rap tempo op, voortdurend komen nieuwe features uit. Maar dat is niet waar Joris van Diest, projectleider ICT, warm voor loopt. Alleen innovaties die aantoonbaar het welzijn van ouderen verbeteren maken hem enthousiast.

Om bij het begin te beginnen: welke innovatieve middelen zet de Zorggroep nu al in?

“Wat versta je daar eigenlijk onder?” is de wedervraag van Joris. “Denk je aan slimme sensoren, zorgoproepsystemen en apps? Dat is zorgtechnologie waarbij mijn afdeling is betrokken. Maar er is veel meer. Denk aan de tovertafels, fietslabyrinten, wonderfoons die door de afdeling Welzijn zijn geïntroduceerd in de Zorggroep. Ook de afdeling ergotherapie heeft de nodige innovatieve hulpmiddelen binnengebracht.”

Laten we het hebben over de ontwikkelingen waar jij bij bent betrokken.

“Dan noem ik als eerste de medicatieapp. Deze vervangt de papieren medicatielijsten waarop staat wie wanneer welke medicatie moet krijgen. De app werkt niet alleen eenvoudiger en sneller, de grootste winst is dat dit systeem minder foutgevoelig is. De app is met succes in de thuiszorg geïmplementeerd; de volgende stap is om deze intramuraal in te voeren.
Een ander mooi voorbeeld is een smartphone-app waarmee je bepaalde zorgmaterialen in jouw locatie kunt vinden. Zoek je een tillift of medicijnkar? Even in de app kijken. Je hoeft niet alles af te lopen of met collega’s te bellen. Op Boerhaavehof is hiermee een succesvolle pilot gedraaid. Na de evaluatie kijken we voor welke locaties deze investering ook de moeite waard is.”

Hoe bepalen jullie welke projecten waar worden inzet?

“De afgelopen jaren pakten we heel veel op. We wilden met innovatie voorop lopen. Dat paste bij de strategische koers van toen: we zouden koploper in de zorg worden. Innovatie werd vooral door de afdeling ICT geïnitieerd. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, de vraag moet van zorgmedewerkers en bewoners komen, we doen het immers voor hen. Nu doen we een stap terug en kijken eerst heel goed met welke innovaties bewoners en zorgmedewerkers echt zijn geholpen. Het tempo gaat iets terug, de kwaliteit gaat erop vooruit. Dit wordt ook ingegeven door de huidige strategische koers: we investeren alleen in zaken die het welbevinden van ouderen bevorderen en die zorgmedewerkers in hun werk ondersteunen. Wat we doen bepalen we nu samen met de zorg.”

Noem eens een voorbeeld van een innovatie die het welzijn van ouderen echt verbetert?

“In Kroondomein zijn camera’s met slimme sensoren geplaatst die reageren op beweging. Als iemand uit bed stapt, of erger, valt, krijgen zorgmedewerkers direct een melding en kunnen zij gaan helpen. Door deze technologie hoeven medewerkers ook niet meer op iedere kamer te kijken. Dat gebeurde voorheen meerdere keren per nacht. En al werden bewoners daar niet altijd echt wakker werden, toch werd hun diepe slaap verstoord. Dat blijkt ook uit onderzoek. Door op afgesproken momenten via camera’s te kijken of bewoners rustig in bed liggen kunnen zij ongestoord doorslapen en worden ze uitgeruster wakker. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven. En het geeft bewoners en hun familie een veilig gevoel, ook dat is veel waard.”

Wat speelt nog meer mee bij het al dan niet ja-zeggen tegen innovatieve ontwikkelingen?

“Een belangrijke vraag is: draagt dit bij aan het mogelijk houden van de zorg, nu en in de toekomst? We lopen tegen personeelstekorten aan en dat zal niet minder worden. En ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Hoe leveren we met minder medewerkers toch de zorg die nodig is, ook bij mensen thuis? Innovaties kunnen daarbij helpen. Een mooi voorbeeld is beeldzorg . Via beeldzorg  kunnen thuiszorgmedewerkers vanaf één locatie met cliënten in contact komen.”

Wat vinden cliënten ervan?

“De meeste cliënten vinden het wel fijner als je er echt even bent. Toch reageren ze ook positief op beeldzorg. Het is wel contact, het geeft een veilig gevoel. Bedenk wel”, benadrukt Joris, “dat dit de zorg niet gaat vervangen. Het is een aanvulling die de zorg mede mogelijk houdt.”

Van welke innovatie word jij echt enthousiast?

“Van de octopus-app”, zegt Joris zonder aarzeling, “een app waarin zorgmedewerkers allerlei gegevens overzichtelijk bij elkaar zien: cliëntgegevens, rapportages, het werkrooster en de open diensten van de afdeling. Je kunt er rapportages mee luisteren en spraakgestuurd in rapporteren. Ik kom zelf uit de zorg en herinner me nog goed hoe het was als je aan het eind van je dag over 20 mensen iets moest rapporteren. Je was moe, je wist de helft niet meer, briefjes met notities erbij… Deze app gaat het volgens mij echt makkelijker maken.”

Welke mogelijkheden zie je voor de nabije toekomst?

“We zijn net aangesloten bij TZA (Technologie & Zorg Academie), een platform voor innovaties in de zorg. Samen met TZA kijken we nu naar een smartglass: een bril met camera die bijvoorbeeld mogelijk maakt dat een arts meekijkt als je een wond verzorgt.

Binnenkort start ook een pilot met de guardian robot. Deze robot heeft een sociaal aspect ingeprogrammeerd, toont interesse, ziet en meldt het als de cliënt valt, maar kan ook als agenda fungeren. Die robot kan een belangrijk hulpmiddel worden voor de ouderen die langer thuis blijven wonen. Ik ben zo benieuwd hoe dit zal uitpakken. Dat blijft altijd de vraag met nieuwe zorgtechnologie: het is altijd pionieren. Je weet pas echt of iets werkt als je het in de praktijk ervaart.”

Deel dit verhaal. Kies je platform!