De medewerker op één!

Hoe gaat het met onze medewerkers? De coronaperiode heeft zijn sporen nagelaten en iedereen kent de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. De belangrijkste vragen waren daarom: hoe ondersteunen we onze medewerkers zo goed mogelijk en hoe zorgen we ervoor dat ze plezier in hun werk houden?

We werken met z’n allen samen en daarom is het belangrijk dat iedereen gehoord wordt.

Na corona

​​​​​​Ook in 2022 was de impact van de pandemie nog goed merkbaar onder de medewerkers. Mede door een hoog verzuim bleef de werkdruk groot en vergde het veel om de roosters rond te krijgen. De inspanningen van de afdeling mens & organisatie waren gericht op de ondersteuning van de medewerkers vanuit het perspectief: de medewerker op één!

Begin augustus plaatsten we op intranet de oproep: ook nog after-coronaklachten? Medewerkers die na corona klachten bleven houden konden zich opgeven voor een bijeenkomst. De deelnemers gaven aan dat het fijn was om ervaringen te delen en gehoor te vinden bij ‘lotgenoten’. Er was veel herkenning en erkenning.

De Zorggroep vindt het belangrijk dat onze medewerkers zich gehoord en gesteund voelen. Daarom organiseerden we nog een bijeenkomst in november.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en het kost steeds meer moeite om de vacatures te vervullen. In 2022 zijn in de Zorggroep ruim 300 vacatures vervuld. Het totaalaantal vacatures in dit jaar was 372 waarvan meer dan 50 nog niet-vervulde vacatures uit 2021. Ruim 60 vacatures zijn eind 2022 nog niet ingevuld. Uiteraard zijn de inspanningen erop gericht om voor deze en alle nieuwe vacatures in 2023 een fijne en geschikte kandidaat te vinden.

De krapte op de arbeidsmarkt was (en is) zo fors, dat we alle zeilen moesten bijzetten om onze vacatures onder de aandacht te brengen. Het was belangrijker dan ooit dat de Zorggroep zichtbaar was. Daarom hebben we in het najaar een speciale online wervingscampagne voor verzorgenden-IG ingezet waarin we lieten zien hoe is het om bij Zorggroep Noordwest-Veluwe te werken. Aan deze campagne werkten verschillende zorgmedewerkers mee. Via intranet hebben we alle medewerkers opgeroepen om de berichten met in de hoofdrol hun collega’s via social media te delen. 

Opening leerhuis Villa Verde

In locatie Villa Verde is het derde leerhuis van de Zorggroep van start gegaan. Een aantrekkelijke leeromgeving waar werken en leren tegelijk plaatsvindt. Het leren is gekoppeld aan een specifieke werkplek. Je leert van en met elkaar. Dit past goed bij de visie van Zorggroep Noordwest-Veluwe als lerende organisatie. Het concept leerhuis werkt, dat blijkt uit het succes van onze eerste twee leerhuizen in Boerhaavehof en de Amaniet. Reden genoeg om dit succes ook te introduceren in een derde leerhuis! In Villa Verde zijn 16 leerlingen van start gegaan met een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige.

Op dinsdag 30 augustus knipten een bewoner en een leerling samen het rode lint door tijdens de officiële opening van het leerhuis in Villa Verde. ‘We zien dat deze vorm van leren echt bijdraagt aan het elkaar inspireren, stimuleren en helpen’, zei bestuurder Gertjan Veening tijdens de opening. ‘Wij zijn heel blij met de samenwerking met Landstede MBO. Samen bieden we een veilig en open leerklimaat, waarin de leerlingen op een nieuwe manier leren en ook hun eigen fouten mogen maken. Want daar leer je heel veel van.’

Het feest van waardering

12 mei vieren wij jaarlijks de Dag van de zorg. De dag waarop we zorgmedewerkers zeer terecht in het zonnetje zetten. Want de afgelopen jaren waren pittig. Corona, veel zieke collega’s, managementwisselingen; iedereen werkte onder grote druk. Maar we hebben het volgehouden om voor onze cliënten, bewoners én elkaar te zorgen. De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers is groot!

Het is traditie dat onze medewerkers op de dag van de zorg een klein cadeautje ontvangen. In 2022 kwam daar iets extra’s bij. Omdat we elkaar in de coronaperiode zelden konden ontmoeten en niks gezelligs konden organiseren, vonden we het nu de hoogste tijd om samen weer eens een feestje te vieren. Dat deden we samen met andere zorgaanbieders in de regio, zoals het St Jansdal en Careander. Alle medewerkers werden uitgenodigd voor ‘het feest van waardering’ met optredens van verschillende artiesten. Het was een geweldig feest!

VVAR-congres groot succes

“Wie er niet bij was, heeft echt iets gemist!” Dat was de conclusie over het eerste congres van de verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) op 10 mei met de titel: ‘Samen in beweging’.

Tijdens het congres werd openhartig gesproken over de cultuur in de Zorggroep (van dienend-leiderschap), er waren prachtige workshops rond innovaties, morele dilemma’s op het werk en hoe je daarnaar vanuit verschillende standpunten kunt kijken en hoe je beter kunt samenwerken. Maar het ging ook over infectieverspreiding en hoe je die kunt voorkomen. Dat allemaal in een heel ontspannen sfeer en met de nodige hilariteit tijdens een optreden van de PolkaDots. Voor herhaling vatbaar, dus hiermee is zeker een nieuwe traditie geboren!

Je moet zelf de slingers ophangen

Alle medewerkers van de brasserieën en catering hebben een training gastvrijheid gevolgd met als thema ‘je moet zelf de slingers ophangen’. Een leuke, succesvolle training met veel onderlinge uitwisseling. Een van de onderdelen was ‘gluren bij de buren’. Medewerkers keken – letterlijk – bij elkaar in de keuken om zo van elkaar te leren. Tijdens de afsluitende bijeenkomst in juni hebben we met elkaar de slingers opgehangen. Op de slingers gaven we elkaar tips en tops naar aanleiding van het gluren bij de buren.

En… iedereen heeft zijn certificaat binnen. Van harte!

Ondernemingsraad

2022 stond voor de ondernemingsraad in het teken van de verkiezingen. Verder besteedde de OR veel aandacht aan de implementatie van het nieuwe roosterbeleid en aan dienend-leiderschap.

Eind 2021 heeft de OR de nieuwe organisatiestructuur goedgekeurd die ook van invloed was op de structuur van de medezeggenschap. En voor het eerst zijn er dit jaar digitale verkiezingen gehouden.

Deel dit verhaal. Kies je platform!